Afdrukken

Privacy Verklaring

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar, gevestigd aan de Arnhemseweg 18 6711 HA Ede  en aan de Stakenberg 87b-2 6718 DG Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
http://www,praktijkvoorgezondbewegen.nl

Arnhemseweg 18 6711 HA Ede

Stakenberg 87b-2 6718 DG Ede

0318-300606

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën;

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor gezond bewegen, Kinderoefentherapie en Oefentherapie Cesar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.