Afdrukken
PRESTATIEBESCHRIJVING  PRIJS per 1-1-2021
Zitting oefentherapie €  35,00
Behandeling huis €  47,00
Behandeling in instelling €  41,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek €  57,00
Groepszitting van 2 personen €  28,00
Groepszitting van 3 personen €  26,00
Groepszitting van 4 personen €  21,00
Groepszitting van 5 tot 10 personen €  17,00
Zitting kinderoefentherapie €  47,00
Kinderoefentherapie aan huis €  58,00
Behandeling in instelling KOT €  52,00
Screening €  14,00
Intake en onderzoek na screening €  42,50
Intake en onderzoek na verwijzing  €  42,50
Instructie/overleg ouders van de patiënt €  45,00
Niet nagekomen €  Conform prestatie prijs